HET BEELDEND BELEIDSPLAN HEEFT EEN OVLNL INSPIRATIE AWARD GEWONNEN!

 

Wat is een beeldend (beleids)plan?
Het beeldend plan sluit aan bij de wensen van deze tijd:
 • een website met veel beeldmateriaal
 • herkenbaar door foto’s van de eigen gemeente
 • duidelijk taalgebruik
 • informatie aanklikbaar als bij Wikipedia
Waarom een beeldend plan?
 • aansprekend voor burgers, bedrijven, raadsleden, enz.
 • toont huidige situatie én (beleids)keuzes voor toekomst
 • innovaties, ontwikkelingen en beeldmateriaal eenvoudig toe te voegen
 • vele jaren up-to-date beleidsplan tegen lage kosten
 • participatie is een wezenlijk onderdeel
Brede toepassing mogelijk
 • openbare verlichting
 • alle lichtbronnen in de openbare ruimte
 • gemeentelijke installaties op straat (VRI’s, parkeermeters, etc)
 • andere werkvelden waar burgers nauw bij betrokken zijn zoals afvalinzameling
 • als alternatief voor een regulier beleidsplan of los daarvan als communicatiemiddel

Ga naar de kaart en bekijk beeldende beleidsplannen!
Klik een gekleurde gemeente aan, meestal kunt u direct door naar het beeldend plan.Vervolgens kunt u allerlei pop-ups aanklikken en factsheets openen.

inspiratieawardDit unieke product is ontwikkeld door Licht en Donker Advies.
Voor meer info: 
www.lichtendonkeradvies.nl/contact.php